Gradnja 3.0

domov / Gradnja 3.0

Popolna gradnja zidanih hiš.

Združili in izpopolnili smo najboljše lastnosti zidane opečne gradnje in lesene montažne gradnje. Zato vam lahko ponudimo POPOLNO zidano montažno HIŠO.

Dve desetletji izkušenj iz gradbeništva smo združili ter razvili inovativno tehnologijo, ki je na področju gradnje hiš postavila popolnoma nov standard - Gradnja 3.0.

Gradnja 3.0 omogoča

 • Celovito ponudbo brez drobnega tiska
 • Končno ceno in rok izvedbe znana v naprej
 • Osebnega skrbnika
 • Spremljanje gradnje v živo preko spleta
 • DNK hiše – digitalni zapis gradnje.

Masivna, varna in vseljiva v 180 dneh

 • Zidana montažna hiša je masivna, varna in ekonomična.
 • Ponuja najvišji standard ugodja bivanja ter vseljivost v 180 dneh.
 • Upoštevan je tudi zdravstveni vidik bivanja saj se vgrajujejo le zdravju neškodljivi materiali.

Kvalitetna gradnja

 • Lasten razvoj tehnologije
 • Lastna izvedba s kvalificiranim kadrom
 • Natančna, hitra in kakovostna zidana gradnja
 • Uporaba preverjenih naravnih materialov zadnje generacije
 • Energetsko učinkoviti objekti.

Današnji življenjski slog nam ne dopušča veliko prostega časa, zato gradnjo hiše prepustimo izkušenim strokovnjakom. Klasična zidana gradnja je dolgotrajna in polna stresnih situacij, lesena montažna gradnja pa je dražja. Zato smo razvili inovativno tehnologijo Gradnja 3.0, ki vam omogoča popolnoma novo doživetje gradnje vašega doma.

Temeljna plošča z ureditvenim pasom

Priprava opečnatih zidov v zidani hali

Izvedba ometa in priprava na transport

Velika prednost Gradnje 3.0 je sočasno izvajanje projekta na dveh lokacijah. Na terenu izvajamo vsa potrebna dela za temeljenje objekta, v hali pa nastajajo zidovi za novo hišo.

Naši kupci pravijo
Primerjalna tabela mi je omogočila, enostavno primerjavo različnih ponudb in vsebin.

Začnimo transparentno

Postopek gradnje doma, smo za vas do potankosti razdelali v 13 faz. Prav na vse faze morate biti pozorni, ko gradite svoj dom. Da česa  ne pozabite, vam je na voljo dokument: »Primerjalna tabela«, kjer obenem lahko primerjate našo ponudbo s konkurenčno.

Skupaj skozi vseh 13 faz gradnje

1. Popolna projektna dokumentacija

Gradnja hiše je običajno mišljena kot dolgoročna rešitev. V tej fazi je svetovanje  in iskanje jasnih odgovorov kaj so vaše potrebe, želje in zmožnosti bistvenega pomena. Nudimo vam svetovanje zelo širokega spektra elementov, ki so nujni, da bo hiša pisana vam na kožo. Za vas izvedemo kompleten postopek projektne dokumentacije od IDZ, PGD, PZI, POV.

• IDZ – idejna zasnova (vodilna mapa, načrt arhitekture)
• PGD – projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (vodilna mapa, načrt arhitekture, načrt gradbenih konstrukcij – izjava statika, vsi potrebni elaborati in izkazi)
• PZI – projekt za izvedbo, ki vključuje: vodilna mapa, načrt arhitekture (tehnično poročilo, prikazi, detajli, popis del), načrt gradbenih konstrukcij (statični izračun in armaturni načrt), načrt strojnih inštalacij, načrt elektro inštalacij, načrt pametnih inštalacij, Izračun PHPP za optimizacijo elementov
• Pridobivanje pogojev in soglasij
• priprava potrebne delavniške dokumentacije ter stroški vodenja postopka za pridobitev nepovratne subvencije EKO sklada
• izdelava in dostava terminskega plana izvedbe objekta v programu Microsoft project
• Blowerdoor test (meritve zrakotesnosti) z uradnim poročilom

KORAKI

1.1 Izdelava geodetskega posnetka


1.2 Geološko/geomehansko poročilo o sestavi tal (temeljnih tal).


1.3 Izdelava idejne zasnove ali idejnega projekta z vodilno mapo za pridobivanje pogojev (IP).


1.4 Izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD).
0-vodilna mapa, 1-načrt arhitekture, 3-načrt rušitve (če je potreben) ali drugi potrebni načrti, izkazi, elaborati.


1.5 Izdelava idejne zasnove ali idejnega projekta z vodilno mapo za pridobivanje pogojev (IP).


1.6 Izračun energetske bilance objekta (PHPP-Passive House Planning Package ).


1.7 Priprava in oddaja dokumentacije za pridobitev nepovratnih sredstev Ekosklad-a.


1.8 Zavarovanje gradbišča za ves čas gradnje.


1.9 Izdelava delavniških načrtov.


1.10 Izdelava natančnega terminskega-finančnega plana izvedbe, z določenim rokom predaje objekta..


Popolna projektna dokumentacija

2. Priprava gradbišča in zemeljska dela

Naša velika prednost je zidanje v hali, kjer smo neodvisni od vremena. Posebno pozornost posvečamo natančnemu organiziranju gradbenih del katera potekajo v hali, kot tudi tista na zemljišču, kjer bo zrasel POPOLN dom. 

Poskrbimo tudi, da bo vaše gradbišče ustrezalo vsem zakonskim predpisom.

KORAKI

2.1 Zakoličba objekta s strani pooblaščenega geometra ter izvedba zavarovanja zakoličbe.


2.2 Organizacija gradbišča (postavitev gradbiščne ograje, gradbiščne table, opozorilnih tabel, prevoz opreme).


2.3 Zagotovitev premične WC kabine za ves čas gradnje.


2.4 Notranji nadzor in koordinacija izvajalcev del, v vseh fazah izvedbe objekta.


2.5 Prevzem nosilnosti temeljnih tal s strani pooblaščene organizacije (npr. Igmat, ZAG)


2.6 Zarisovanje ter izkop tamponskega materiala (zasip po ustavitvi cevi) pod temeljno ploščo za postavitev vseh cevi in vodov v skladu s PZI projektom.


2.7 Vgradnja vseh cevi za fekalno kanalizacijo, meteorno vodo, postavitev zaščitnih cevi različnih premerov za dovod elektrike, glavne vode, napeljavo optičnega kabla v objekt. Dobava in postavitev možne napeljave do biološke čistilne naprave in sistema za zbiranje deževnice. Izvedba vseh prebojev skozi temeljno ploščo.


2.8 Vodotesna ureditev okrog vseh prebojev skozi temeljno ploščo s tekočo PU membrano (ojačano z vlakni).


2.9 Postavitev betonskih kanalizacijskih meteornih in fekalnih jaškov premera 60-100 cm, globine do 1,5m z montažo betonskih pokrovov, obdelavo priklopov in obdelavo notranjih muld. Maksimalna oddaljenost RJ od objekta je določena na 5 m. V primeru povoznih površin, se namesto AB pokrovov, vgradijo LTŽ pokrovi primernih-zahtevanih nosilnosti.


2.10 Dobava in montaža PVC prefabriciranih peskolovov za meteorno kanalizacijo.


2.11 Ureditev drenaže okrog objekta s povezavo v ponikalno polje ali jašek za meteorno kanalizacijo.


2.12 Ročno planiranje in statično utrjevanje terena pred izdelavo podložnih betonov s točnostjo +/- 1 cm/m.


2.13 Izvedba ozemljitve z valjancem dolžine minimalno 50m.


OPCIJE

2.14 Dobava in postavitev biološke čistilne naprave, (kapaciteta do 5 oseb) s poskusnim obratovanjem. V ponudbi NI zajet izkop za postavitev, ter zasutje BČN s peskom. Ponudba zajema pripravo podložnega betona, napeljavo cevi za kompresor zraka, napeljava dotočne in iztočne fekalne cevi v dolžini 10m, napeljava električne zaščite in el. kabla.


2.15 Dobava betonskega rezervoarja za deževnico (5-15,2m3) vključno s črpalko s plavajočim odvzemom, napeljavo do hiše in filtrirnim sistemom; merilnik nivoja tekočin. Brez izkopa in zasipa. V ponudbi NI zajet izkop in zasip deževnice.


2.16 Izdelava ali prestavitev elektro priklopov, ter urejanje vseh potrebnih postopkov za priklop.


2.17 Izdelava vodovodnega priključka v kompletu s postavitvijo glavnega vodomernega jaška, ter urejanje vseh potrebnih postopkov za priklop.


2.18 Izdelava priklopov meteorne in fekalne kanalizacije iz revizijskih jaškov do javnih vodov meteorne in fekalne kanalizacije, ter urejanje vseh potrebnih postopkov za priklop.


2.19 Kompleten prevzem izvedbe zemeljskih del za izgradnjo objekta (odriv humusa, široki izkop v vseh kategorijah zemljine, ločevanje zemljin z geotekstilom, dovoz in vgradnja kamnitega materiala za nasipne plasti pod temeljno ploščo, izvedba komprimiranja in merjenja dosežene predpisane zbitosti terena s strani neodvisnega organa-ZAG ali IGMAT).


Priprava gradbišča in zemeljska dela

3. Temeljna plošča

Da bo vaša dom stal na kvalitetnih temeljih postorimo naslednje aktivnosti:

KORAKI

3.1 Izdelava temeljne plošče objekta v sestavi:

• dobava in vgrajevanje podložnega betona C15/20 debeline 8-10cm z vsemi pomožnimi deli in prenosi,
• dobava in polaganje toplotne izolacije pod talno ploščo v debelini 12 cm xps (FIBRAN 500L in FIBRAN 400L), v dveh slojih
6+6 cm (med slojema je hidroizolacija),
• dobava in polaganje hidroizolacije debeline 4 mm med toplotno izolacijo, samolepilna Polyglass Spider 3mm z obdelavo HI okrog vseh prebojev,
• izdelava vertikalne toplotne izolacije talne plošče v debelini 20 cm in višini 80 cm XPS.
• izdelava opaža roba talne plošče skupne višine do 50 cm z gladkimi opažnimi ploščami,
• dobava, rezanje, krivljenje, polaganje in vezanje vse potrebne armature v monolitnih klasičnih betonskih konstrukcijah,
• dobava in vgrajevanje betona C25/30 z vibriranjem, preseka 0.30 m3/m2, beton temeljne plošče.
• izvajanje nege betona (polivanje in prekrivanje z geotekstilom ali folijo).


 

Temeljna plošča

4. Konstrukcija zidane hiše

Naša velika prednost je, da lahko na istem projektu sočasno izvajamo dela na različnih lokacijah. Zemeljska dela ter ostala pripravljalna dela potrebna do temeljne plošče na terenu, med tem, ko v industrijski hali že zidamo opečne zidove, vgradimo vso potrebno inštalacijo ter jih obdelamo in pripravimo na transport.

S posebno transportno prikolico prepeljemo zidove na lokacijo ter jih postavimo na pozicijo skladno z načrtom. Da dobimo maksimalno trdnost hiše, zidove objamemo z betonskimi stebri in horizontalnimi vezmi. Ker je hiša pod streho v manj kot 3 tednih, lahko hitro zaključimo predpripravljena inštalaterska dela, tlake, omete ter pripravimo strojnico. Ko je estrih suh se finalno obdelajo stene ter položijo talne obloge ter vgradi sanitarna oprema ter vrata.

Ko izbirate osnovni material za gradnjo, izbirate vaše bivalno okolje za več desetletij. Pri zidani opečni gradnji je osnovni gradnik zidak oz.brušena- opeka. Popolnoma naravni zidak material, ki se izdeluje iz gline, vode, žagovine, ognja in zraka, ki ne vsebuje škodljivih primesi. Vse to so čisti naravni materiali.  

Odlična lastnost opeke je tudi ta, da svojo končno obliko pridobi v fazi žganja (opeko  pečejo na temperaturi 950-1000 C°). Opeka skozi ves čas uporabe ne spreminja svoje oblike ali kakršnih koli gradbeno-fizikalnih lastnosti. Masivni opečni zidovi v vsej svoji dobi ne potrebujejo vzdrževanja, ter zagotavljajo trajno zrakotesno ravnino stavbe. Opečni zidovi in stropi omogočajo bivanje brez hrupa. Zaradi difuzijske odprtosti opeka omogoča regulacijo vlage, ki je zelo pomembna za ugodno klimo-počutje v prostorih. Opečni masivni zidovi shranjujejo-akumulirajo odvečno energijo in z njo uravnavajo temperaturo v svoji okolici. Posledično je bivanje v takšnih prostorih zelo ugodno. Pozimi ni potrebe po povečanem ogrevanju v hladnih nočeh, nasprotno poleti opečni zid ohranja hlad v prostoru brez dodatnih klimatskih naprav. Temu pravimo fazni zamik.

Opeka je bila in bo še dolgo vztrajala na vodilnem položaju gradbenih materialov za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš.


Konstrukcijski sklopi:

 

 

 

 

KORAKI

4.1 Svetla višina prostorov v pritličju ali nadstropju-mansardi je 250-260 cm (do ravnega stropa).


4.2 Osnovni konstrukcijski material je brušena opeka. Odlična toplotna izolativnost


4.3 Medetažna konstrukcija je izdelana po sistemu monta stropa s travetnimi nosilci, opečnim polnilom in armiranobetonsko tlačno ploščo debeline 6 cm.


4.4 Zarisovanje linij, postavitev vodilnih kotnikov, višinskih podložk ter izvedba izravnalne malte visoke tlačne trdnosti (pod zidovi P+N).


4.5 Zunanje stene so izdelane iz vrhunskih OPEČNIH brušenih zidakov debeline 25cm. Zidanje s tankoslojnim mineralnim vezivom. Koeficient toplotne prevodnosti λ (W/mK) 0,14. Opečni zidovi so zaradi svoje mase odlični toplotni akumulatorji ter zvočni izolatorji.


4.6 Dobava in montaža notranjih predelnih sten iz opečnih brušenih zidakov. Zidanje s tankoslojnim mineralnim vezivom, debeline 12 - 15 cm. Opečni zidovi so zaradi svoje mase odlični toplotni akumulatorji ter zvočni izolatorji.


4.7 Za razvod grobih elektro in pametnih inštalacij so v predelnih in nosilnih stenah vgrajene zaščitne cevi. V vseh stenah so prav tako izvedene predpriprave za strojne inštalacije.


4.8 Povezava med horizontalno in vertikalno hidroizolacijo objekta. Izvedba izravnave opečnega zidu na zunanji strani s cementnim ometom do višine 50cm nad koto ± 0.00, polaganje XPS kotnika ob temeljih, izvedba hidroizolacije debeline 4 mm (Dermaflex Casali), na predhodno izveden hladen hitrosušeči premaz.


4.9 Izdelava hidroizolacije med vertikalno hidroizolacijo temeljne plošče in: panoramsko steno, vhodnimi vrati in balkonskimi vrati.


4.10 Izvedba vseh vertikalnih (stebri, slopi) in horizontalnih (vezi, grede, nosilci) armirano betonskih vezi v skladu z EC (Eurocode) in PZI projektom.


4.11 Ustavitev bakelit (Weber-plus ultra 0.02 W/mK) izolacije debeline 4cm na vse vezi-preklade nad okni širine do 24 cm. Dva sloja (v preklado in pred montažo škatle)


4.12 Transport vseh konstrukcijskih elementov objekta na gradbišče. Prevoz se izvaja izključno v kovinskih zabojnikih-paletah, ki so izdelane in atestirane za transport zidanih elementov. V ponudbi je zajet prevoz opečnih in drugih elementov hiše po celotnem območju Slovenije.


4.13 Montaža vseh konstrukcijskih elementov objekta z lastnimi usposobljenimi ekipami.


4.14 Dobava, montaža, demontaža in odvoz delavnih H-odrov višine do 10 m.


4.15 Strešna konstrukcija z dodatno odebeljeno toplotno izolacijo skupne minimalne debeline (pri pasivnih objektih) 40 cm. V kompletu s postavitvijo sekundarne kritine, z vzdolžnim letvanjem za zagotovitev zračnega kanala in prečnim letvanjem za postavitev kritine. Ves konstrukcijski les je protiinsekcijsko premazan.


4.16 Gladka ravna opečna ali betonska strešna kritina (več barvnih odtenkov).


4.17 Dodatni elementi strešne kritine: slemenjaki, snegolovi, tipskih sanitarni zračniki v skladu s PZI projektom.


4.18 Izvedba vseh kleparskih del iz barvne ALU pločevine: žlebovi, vertikalni odtoki, kotlički in čelne obrobe so po izbiri kupca z barvne palete izvajalca.


4.19 Čiščenje prostorov med gradnjo ter sortiranje in odvoz smeti v reciklažo ali trajno kontrolirano deponijo.


4.20 Čelni in kapni napušči v dveh različnih nivojih izvedbe: leseni-vidni, ali zaprti v izbrani barvi zaključnega ometa.


4.21 Strokovna izvedba vseh potrebnih prebojev skozi nosilne in predelne stene, ter medetažne konstrukcije po PZI projektu.


OPCIJE

4.22 Medetažna konstrukcija je lahko izvedena kot monolitna armiranobetoska plošča debeline 16-20 cm. Debelina odvisna od zasnove in statičnega izračuna konstrukcije.


4.23 Strešna konstrukcija je lahko izvedena tako kot medetažna konstrukcija po sistemu monta stropa s travetnimi nosilci, opečnim polnilom in armiranobetonsko tlačno ploščo debeline 6 cm. Naklon strešne plošče je lahko med 0 in 45°.


4.24 Strešna konstrukcija je lahko izvedena kot monolitna armiranobetonska plošča debeline 14 cm. Naklon strešne plošče je lahko med 0 in 45°.


4.25 Pozidava dimnika (premer 140-180mm) v kompletu z napeljavo za kondenz in zajemom zunanjega zraka za kamin. Dimenzije prilagojene glede na PZI projekt.


4.26 Dimniška kapa in dimniška obroba iz ALU pločevine.


4.27 Zunanje stene so lahko izvedene iz navadne (nebrušene) opeke, plinobetonskih in betonskih zidakov različnih debelin in proizvajalcev.


4.28 Kamin; zrakotesni in certificirani kamin, primeren za PH ali NEH


Konstrukcija zidane hiše

5. Okna in vhodna vrata

Sodelujemo z najboljšimi proizvajalci vhodnih vrat, oken in senčil.  Izberete lahko po lastnih željah, imamo vsa potrebna orodja, da jih kvalitetno vgradimo.

 

Sodelujemo s priznanimi izvajalci:

 

 

KORAKI

5.1 Vhodna vrata proizvajalca po izbiri kupca v vrednosti do 2.250 eur z DDV.


5.2 Stavbno pohištvo-OKNA proizvajalcev, M Sora, Okna Natura 3,  Ug=0.5 W/m2K, Uw=0.8 W/m2K, Profil: skladno z izračunom PHPP.


5.3 Vso stavbno pohištvo je vgrajeno po smernicah RAL montaže.


5.4 Zunanje Žaluzije Roltek HERO 1.


5.5 Zaščita stavbnega pohištva z zunanje in notranje strani, ves čas gradnje.


OPCIJE

5.6 Strešna okna Velux GGL Safety Plus MK06 ali Velux GGL 3066 Energy Star MK06, pri pasivni izvedbi z BDX obrobo in BBX parno zaporo.


Okna in vhodna vrata

6. Fasada in okenske police

Fasada je obleka vašega doma. Poskrbeli bomo za sistemsko in kakovostno izvedbo z materiali priznanih proizvajalcev.

Pozornost posvečamo izvedbi detajlov, ki so pogoj za energetsko učinkovitost vašega doma (zrakotesnost in preprečevanje toplotnih mostov).

Sodelujemo s preizkušenimi proizvajalci fasad, kot so:

KORAKI

6.1 Kompletna izdelava vrhunske sistemske kontaktne fasade (Weber, JUB, Baumit, Rofix, vsi proizvajalci s sistemskim certifikatom) na pečno steno z izolacijo in z zaključnimi sloji, kompletno z vsemi ojačitvami vogalov v naslednji sestavi PODZIDEK FASADE, h=80cm:

• lepljenje TI za podzidek fasade iz NEOCOKL debeline 20 cm, λ=0.031 W/mK
• armirni sloj s fasadnim lepilom in z vtisnjeno fasadno mrežico
• drugi sloj fasadnega lepila
• pigmentirani prednamaz v barvi zaključnega sloja
• zaključni sloj ometa: tankoslojni silikonski omet po izbiri investitorja (pastelne barve)


6.2 Izvedba dodatne vodoodbojne plasti npr. Optiflex na podzidku fasade.


6.3 Kompletna izdelava vrhunske sistemske kontaktne fasadne obloge na AB oziroma opečno fasadno steno (Weber, JUB, Baumit, Rofix, vsi proizvajalci s sistemskim certifikatom) z izolacijo in z zaključnimi sloji, kompletno z vsemi ojačitvami vogalov v naslednji sestavi FASAD HIŠE:

• lepljenje TI fasade iz grafitnega stiroporja debeline 20 cm, λ=0.032 W/mK, v skladu s PHPP
• armirni sloj s fasadnim lepilom in z vtisnjeno fasadno mrežico
• drugi sloj fasadnega lepila
• pigmentirani prednamaz v barvi zaključnega sloja
• zaključni sloj ometa: tankoslojni silikonski omet po izbiri investitorja (pastelne barve).


6.4 Notranje okenske police, bele police Helopal.  Na voljo več barvnih odtenkov.


6.5 Zunanje okenske police (sistemske ALU police). Zunanji pragovi iz naravnega kamna - Granit.  Na voljo več barvnih odtenkov.


6.6 Izdelava tamponskega nasutja okrog objekta v širini 1m, dobava in postavitev vrtnih robnikov ali jeklenega profila 60cm od fasadne obloge, prodno nasutje ali nasutje iz drobljenca, v min debelini 10 cm v območju fasadnega podzidka (horizontalni pas širine 50 cm).


OPCIJE


6.7 Ovoj objekta izoliran s toplotno izolacijo iz mineralne volne.


6.8 Granitne notranje ali zunanje okenske police.

Fasada in okenske police

7. Tlaki, ometi, stopnice in strop

Posebno pozornost posvečamo ravnosti ometov in estrihov, ki so osnova za kvalitetno dokončanje notranjih del.

Stopnice in stropovi so izvedeni masivno (armiran beton ali monta strop), kar preprečuje širjenje zvoka v objektu.

KORAKI

7.1 Izdelava apneno-cementnega ometa sten in stropov debeline 15mm. Na vse površine (opečne in betonske) je predhodno izveden cementni obrizg.


7.2 Test zrakotesnosti-Blowerdoor test s poročilom izmerjene vrednosti izmenjave zraka.


7.3 Izdelava plavajočega armiranega cementnega estriha z dodatkom mikroarmature iz PP vlaken. Cementni estrih je položen na predvideno toplotno in zvočno izolacijo v skladu s PZI projektom.


7.4 Izdelava armiranobetonskih stopnic. V ponudbi zajeta finalna lesena obloga stopniščnih stop. Kupec lahko izbira med leseno ali inox ograjo stopnišča.


7.5 Izdelava zaprtja mansarde z mavčno kartonasto oblogo ter parno zaporo-zrakotesno


7.6 Dobava in polaganje TI debeline 40 cm.


7.7 Izvedba vseh potrebnih del za zagotovitev zrakotesne ravnine.


OPCIJE

7.8 Strešna okna Velux GGL Safety Plus MK06 ali Velux GGL 3066 Energy Star MK06, pri pasivni izvedbi z BDX obrobo in BBX parno zaporo.


7.9 Dobava in montaža podstrešnih zrakotesnih stopnic za dostop do podstrešja.


7.10 Dobava in montaža montažnih lesenih, kovinskih, vpetih stopnic po izbiri naročnika.


7.11 V kolikor se izkaže potreba, vam strokovno z zelo zmogljivimi izsuševalci (120l/24h) pospešimo ključne faze za dokončanje finalnih talnih oblog.


Tlaki, ometi, stopnice in strop

8. Elektro in strojne inštalacije

Osvetlitev hiše ni le sledenje minimalnim standardom predpisov.
Ustrezna osvetlitev (naravna in umetna) skrbi za normalno izločanje hormonov, rast in razvoj zlasti naših najmlajših. Ustrezen imunski odziv in dobro počutje sta posledica ustrezne osvetlitve tako pri otrocih kot pri odraslih.
Tehnične smernice so zgolj konsenz med porabo/izgubami energije in potrebo po zadostni osvetlitvi. Trudimo se gledati preko tega in zagotavljati osvetlitev po bioloških smernicah.
Za vsako hišo posebej pred izdelavo  opravimo meritve naravne in umetne osvetljenosti v simuliranih sobah. Meritve opravimo tudi na končnem objektu in osvetlitev po potrebi korigiramo.

Ali izbrati nizkoenergijsko ali pasivno hišo, si preberite članek dr. med. Mateja Kokota

Sodelujemo s priznanimi proizvajalci:

KORAKI

8.1 Pametne inštalacije za osnovno krmiljenje ogrevanja, senčenja in prezračevanja objekta.


8.2 Kompletna izvedba elektroinštalacij v objektu s fino montažo stikal TEM Čatež. Na izbiro dve različni izbiri in dve različni barvi stikal.


8.3 Pregledi, el. meritve.


8.4 Izvedba UTP ožičenja v vseh bivalnih prostorih ter montaža komunikacijske omarice.


8.5 Vodovodna hišna inštalacija od notranjega hišnega priključka z razvodom notranje kanalizacijske mreže z vsemi vertikalnimi povezavami iz brezšumnih kanalizacijskih cevi.


8.6 Ogrevanje-toplotna črpalka. Dobava in montaža nizkotemperaturne toplotne črpalke DAIKIN ALTHERMA EHVX04S18C3V (zrak/voda, COP oz. grelno število je 4,02), ki zagotavlja primeren vir toplotne energije za ogrevanje s pomočjo talnega gretja. V ponudbi kompletna izvedba razvoda in priključitve talnega gretja na TČ. Izdelava betonskega podstavka zunanje enote toplotne črpalke je zajeta v ceni.


8.7 Prezračevanje-rekuperator HELIOS (po phpp), z razvodom cevi in vpihovalnih šob. Prezračevalna naprava PAUL NOVUS 300F odlikuje izjemno tiho delovanje, visok izkoristek vračanja toplote odpadlega zraka ter trajni entalpijski izmenjevalec vlage.


OPCIJE

8.8 Vgradnja ločenega razvoda deževnice (WC in vrt) s cevnim ločevalnikom


8.9 Vgradnja ločenega sistema deževnice (kopalnice, pralni, pomivalni stroji, vrt) s cevnim ločevalnikom


Elektro in strojne inštalacije

9. Zaključna notranja dela

Izbira notranjih elementov ustvarja značaj vašega doma. V širokem naboru naših dobavitelji boste zagotovo našli primerno opremo za vaš dom (keramika, parket, sanitarna oprema in notranja vrata).

Sodelujemo s priznanimi proizvajalci:

 

KORAKI

PODI, KERAMIKA IN SLIKOPLESKARSKA DELA

9.1 Izdelava hidroizolacije v mokrih prostorih z elastičnimi premazi (dodatna HI pred polaganjem keramike).


9.2 Dobava talnih ali stenskih KERAMIČNIH PLOŠČIC po izbiri kupca v vrednosti 20 eur/m² z DDV. Polaganje z vsemi pripadajočimi deli (lepljenje, fugiranje, kitanje s silikonskim kitom v barvi izbrane fugirne mase, ter keramičarska obdelava polic v mokrih prostorih, kopalne kadi in tuš kadi. V ceni ni zajeto lasersko rezanje keramičnih ploščic.


9.3 Dobava KERAMIČNIH PLOŠČIC po izbiri kupca v vrednosti 20 eur/m² z DDV (keramične ploščice v območju kuhinjskega pulta do 3m²). Polaganje z vsemi pripadajočimi deli (lepljenje, fugiranje, kitanje s silikonskim kitom v barvi izbrane fugirne mase). V ceni ni zajeto lasersko rezanje keramičnih ploščic.


9.4 Dobava in polaganje kakovostnega gotovega PARKETA, debeline 13mm po izbiri kupca v vrednosti material do 30 eur/m² z DDV, (parket in letvice).


9.5 Izdelava obrobe ob zidovih (keramična obroba ali letev).


9.6 Dobava in vgradnja ALU letev med različnimi tlaki.


9.7 Slikopleskarska obdelava vseh notranjih sten in stropov. Celostensko kitanje, glajenje in brušenje z dvakratnim nanosom disperzijske bele barve.


9.8 Barvno pleskanje 20% vertikalnih površin hiše-nadstandard.


SANITARNA IN NOTRANJA VRATA

9.9 Sanitarna oprema po izbiri kupca. Izbirate lahko med različnimi ponudniki DOLOMITE, GEBERIT, KOLPA SAN, GROHE. Količina sanitarne opreme je določena v PZI projektu. V ponudbi so zajeti naslednji elementi: podometni kotlički, školjke, umivalniki, kopalna kad, tuš kad ali tuš kanaleta, tuš vrata iz kaljenega stekla ali kabina, kompletna armatura vseh delov, priključek za pralni in pomivalni stroj. Cena za posamezen element sanitarne opreme, ki je zajeta v ponudbi se določi v pogodbi.


9.10 Dobava in montaža notranjih vrat (Lip bled ali Premium-Dextura). Izbirate lahko med različnimi izvedbami in barvnimi variantami CPL vrat (navadno okovje, skrito okovje, brez podbojev). Vrednost vrat z montažo, ki je zajeta v ponudbi znaša 325,00 eur z DDV.


9.11 Finalno čiščenje hiše in okolice po končanih delih za nemoteno predajo in vselitev v nov dom.


OPCIJE

9.12 Dobava in montaža dodatnega električnega radiatorja v kopalnici.


Zaključna notranja dela

10. Zaključna zunanja dela

V celotni fazi gradnje je ravno ureditev okolice najlepše opravilo, saj dom takrat zasije v vsem svojem žaru.

 10.1 Izdelava, dobava in montaža hišne številke.


OPCIJE

10.2 Izravnava zunanjega terena z utrditvijo tampona kot predpriprava za izvedbo tlakovanja ali asfaltiranja.


10.3 Razgrnitev zemljine in sajenje trate ter izdelava namakalnega sistema trate.


10.4 Sajenje drugih rastlin in dreves. Svetovanje in izdelava hortikulturnega elaborata.


10.5 Izvedba zunanje terase, pergole, nadstreškov, vrtne lope in garaž.


10.6 Izvedba vseh vrst ograj, podpornih ali opornih zidov.


Zaključna zunanja dela

11. Slavnostna predaja doma

DOBRODOŠLI V VAŠEM POPOLNEM DOMU


Ves čas gradnje ste nas spremljali preko on-line kamere.   Ob predaji pa prejmete tudi DNK vašega doma. 

Vpeljali smo tudi popolno elektronsko sledljivost gradnje, vso dokumentacijo od prvega dneva, pa do predaje ključev. Tako kot ima avto servisno knjigo in je vsak proizvodnji kos popolnoma sledljiv, smo tudi mi veljali popolno sledljivost materiala, gradnje in vzdrževanja.

Vsaka naša hiša ima svoj DNK. Vsak postopek gradnje je evidentiran, načrti, skice, slike, potek gradnje, vsak vgrajen gradbeni element je sledljiv in ima certifikat kakovosti, vsa instalacija je popisana in vso to dokumentacijo vam ob koncu predamo. V elektronski in tiskani obliki. 

DNK hiše je nekaj, česar danes obstoječe hiše še nimajo, čez leta, ko boste na primer hišo prodajali ali predajali svojim otrokom, bo z dokazili o kvaliteti gradnji, ta hiša na trgu vredna veliko več.

11.1 Testiranja in nastavitve vseh komponent hiše (toplotna črpalka, rekuperator, pametne inštalacije, luči, senčenje,…).


11.2 Predaja digitalne dokumetacije hiše -  DNK. Več o DNK si lahko preberete na naši spletni strani www.mphisa.si

 

12. Vzdrževanje in servisiranje

OBRATOVANJE VZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE OBJEKTA

12.1 Sodobna MP hiša je za laika zapleten »organizem«. Ob predaji objekta kupcu predamo Projekt za Obratovanje in Vzdrževanje (POV). V POV MP določi  maksimalni časovni razmik med rednimi pregledi –servisi vseh tehnoloških in ostalih elementov hiše s katerimi se zagotovi, da objekt  ves čas uporabe izpolnjeval pričakovanja (servisna knjižica). Takšno vzdrževanje objekta  zahteva bistveno manj vloženega časa in denarja. Ne smemo pozabiti, da s primernim vzdrževanjem ohranjamo tržno vrednost objekta. Ob pravilni uporabi in vzdrževanju, je pričakovana povprečna življenjska doba objekta več kot 60 let. Zato vsem našim kupcem, nudimo brezplačno MP asistenco v prvem letu obratovanja.

V to asistenco sodi:

• osnovno izobraževanje in nastavitve za pravilno uporabo vseh vitalnih komponent hiše, kot so: TČ, Rekuperator, PI, sistem deževnice,....  Le s pravilno uporabo vseh vgrajenih tehnoloških komponent hiše,  dosežemo skupni končni cilj in to je visoka stopnja bivalnega ugodja ob nizkih obratovalnih stroških;
• Preventivni pregled hiše in njenih komponent (streha, žlebovi, peskolovi, okna, vrata,...)

12.2 Zavarovanje novozgrajenega doma z nadstandardnim zavarovanjem zavarovalnice Generali za obdobje 24 mesecev od primopredaje objekta.


 

Vzdrževanje in servisiranje doma

13. Nadstandardna oprema doma

 


Za nas niso nobene vaše sanje neuresničljive.

 

Nadstandardna oprema doma

Naši partnerji

Več informacij
Masivna Pasivna

Masivna Pasivna uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate z uporabo piškotkov, ki omogočajo boljše delovanje strani in uporabo analitičnih orodij.
Prosimo, da potrdite uporabo piškotkov.

Strinjam se

Prenesti želite dokument

Masivna Pasivna logo

Prijava na e-novice uspešna.